Övriga medlemmar

Ett litet extra tack till dessa personer som ofta är med på tävling och hjälper oss.

Patrik Efternamn – mekaniker

Bengt Hagberg – teknik

med flera…

 

Kommentera