Poäng

Varje bana indelas i poängzonerna 100, 200, 250, 300 och 350 (fig. 5). Dessa kan ses på båda sidor i varje bana. Poäng får man beroende på hur många poängzoner man fullföljer. Högsta poäng för varje bana är 350 poäng, den är placerad högst upp, efter backens krön. Centrum på båda fram och bakhjul ska passera poängportens linje för att få full poäng. De tre första poängzonerna bedöms var för sig, uppdelat ner till var 10 poäng. Regler finns sedan för olika typer av poängavdrag.

Kommentera