Banmarkeringar

Sidomarkeringarna till vänster om ekipaget är vita (fig.1) i Unlimited-klassen och gula (fig.2) i Modified-klassen. På höger sida om ekipaget är sidomarkeringen svart (fig.3) eller röd (fig.4) i båda klasserna. Avståndet mellan markeringarna är 4 meter.

Kommentera