Tävlingsmomentet

Tävlingsmomentet
I Formula Offroad ska föraren forcera sex banor och belönas med 350 poäng för varje felfri körning. Inte mindre än fyra domare krävs för att hinna med att döma eventuella minus poäng för vidrörd eller överkörd banmarkering. Ekipaget bedöms också utefter hur långt de kommer i banan som oftast har en nära lodrät lutning. Vissa banor körs på tid och ska helst innehålla en sektion över vatten som fordonet ska plana över.

Kommentera